Hinder för Svensk och multinationell e-handel

Allt fler bolag väljer att erbjuda sina kunder e-handel i någon form och det har blivit en lukrativ bransch som enligt all statistik är väldigt omtyckt av oss konsumenter i och med snabbhet och utbud som man kan se hemifrån utan att behöva ta sig iväg till en speciell butik. Dessutom väljer omkring 80 procent av internetanvändarna att på internet läsa information om varan man har för avsikt att köpa innan man skrider till köp. Informationen man vill ta del av innan man bestämmer sig för att handla omfattar i detta sammanhang inte bara information om produkten utan också en prisjämförelse som vi i allt högre grad gör även i butiken i och med tillgången på denna typ av tjänster för smartphones och surfplattor vilket allt fler använder i Sverige och andra länder. Att jämföra priser har blivit en bransch i sig vilket man skulle kunna se som en spin off på den e-handel som blir allt vanligare. Det finns dock vissa hinder för att man skall få e-handel att fungera fullt så bra som man tänker sig. I många fall kan en konsument känna viss osäkerhet för att göra kortbetalningar över internet, men det antal som känner osäkerhet inför kreditkort har blivit kraftigt lägre i och med de säkerhets certifikat och banktjänster som utvecklats under de senaste åren. Även om man nu inte känner någon direkt eller indirekt osäkerhet inför korthandel, kvarstår hinder i form av korttjänster. Det finns idag många som inte har tillgång till den sorts kort som krävs för att man skall kunna handla på internet. Även om många web butiker nu tar emot visa och mastercard finns det många som har andra typer av kort som inte funkar tillsammans med e-handel som det nu ser ut. Hur man kommer att arbeta för att komma runt detta återstår att se, men det kommer hela tiden nya system och en virtuell plånbok kan i vissa fall hjälpa även konsumenter utan vissa kort att handla.
Powered By: Pligg CMS  •  Design By: OxyThemes  •  Thumbnails By: ShrinkTheWeb  •  Valid XHTML  •  Valid CSS